Asielzoekers binnenkort verplicht om gsm en laptop te laten screenen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken werkt aan een wettelijke en praktisch kader waardoor asielzoekers voortaan hun gsm en laptop moeten laten screenen op zoek naar informatie over hun echte identiteit. Wettelijk zal, bij de omzetting van de Europese richtlijn die dit mogelijk maakt, dit expliciet in de Belgische wetgeving worden ingeschreven. Praktisch wil Francken dat politiemensen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aanwezig zijn om deze screening te doen. Dat verklaarde Francken woensdag tijdens zijn tweedaags werkbezoek aan Denemarken. In dat land wordt de asielaanvraag in de eerste fase door de politie behandeld, in België gebeurt dat door DVZ. Maar de screening van de vingerafdrukken van de asielzoekers wordt vandaag reeds door de politie gedaan, weliswaar vanop afstand. Voor het onderzoek van gsm of laptop is dat niet mogelijk. Daarom moet er volgens Francken een kantoor voorzien worden voor de politie binnen de gebouwen van DVZ.

De staatssecretaris benadrukt de noodzaak van de screenings. “Tussen 60 en 70 procent van de asielzoekers liegen over een aspect van hun identiteit, of het nu gaat over de naam, land van herkomst, leeftijd, reistraject, levensloop”, stelde Francken. Op de gsm of laptop kunnen sporen terug te vinden zijn die het verhaal van de asielzoeker kunnen bevestigen of tegenspreken, zoals de reisweg. Ook het controleren van het facebook-profiel kan nuttig zijn. “Iemand kan beweren dat hij in Bagdad in de gevangenis zat, maar op facebook postte hij een foto aan het strand”, gaf DVZ-baas Freddy Roosemont, die de staatssecretaris vergezelde op zijn werkbezoek, als voorbeeld.

Vandaag kan men een asielzoeker enkel vragen zijn gsm, laptop of facebookprofiel te laten screenen, maar deze is niet verplicht om dat toe te laten. De grote meerderheid verzet zich niet, omdat een weigering een negatief element is in zijn dossier. Een argument om zijn aanvraag te weigeren is het echter niet, zolang de wet niet is aangepast.

bron: Belga