Groeiende ongelijkheid leidt tot 69 miljoen vermijdbare kinderdoden tegen 2030

Groeiende ongelijkheid leidt tot 69 miljoen vermijdbare kinderdoden tegen 2030

Ruim 69 miljoen kinderen zullen sterven aan veelal vermijdbare oorzaken en 167 miljoen kinderen zullen opgroeien in armoede tegen 2030, de deadline voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dat blijkt dinsdag uit een nieuw rapport van Unicef over de vooruitzichten voor de kansarmste kinderen in de wereld. “Hoewel er al vooruitgang is geboekt, schetst het rapport een grimmig beeld”, luidt het. Globaal genomen laat het rapport zien dat er al een aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Het aantal kinderen dat sterft voor het vijfde levensjaar, is wereldwijd meer dan gehalveerd sinds 1990. In diezelfde periode daalde het aantal mensen dat in extreme armoede leeft met bijna de helft. Daarnaast gaan er bijvoorbeeld in 129 landen al evenveel jongens als meisjes naar de basisschool.
Die cijfers geven echter een vertekend beeld. “Deze vooruitgang is noch gelijk noch eerlijk geweest”, klinkt het. “De armste kinderen hebben dubbel zoveel kans om voor hun vijfde verjaardag te sterven en slachtoffer te worden van chronische ondervoeding als de rijkste kinderen.” Vooral in grote delen van Zuid-Azië en Sub-Sahara-Afrika zijn de vooruitzichten grimmig door de groeiende ongelijkheid.
Als er niets verandert, zullen in Sub-Sahara-Afrika tegen 2030 onder meer negen op de tien kinderen in extreme armoede leven, terwijl dat nu ongeveer twee op de drie is. Daarnaast zal bijna de helft van de 69 miljoen kinderen die tegen 2030 voor hun vijfde verjaardag sterven, uit de sub-Sahara komen.
Om een dergelijke scenario te voorkomen, is onder meer onderwijs een belangrijke factor, maar dat schiet tekort. “Momenteel gaan 124 miljoen kinderen niet naar de basis- of middelbare school”, luidt het. Een aanzienlijk deel van de kinderen dat wel naar school gaat, leert daar echter niets. “Bijna twee op de vijf kinderen die de basisschool hebben afgerond, hebben niet geleerd hoe zij moeten lezen, schrijven of rekenen.”
Unicef roept overheden, donateurs, bedrijven en internationale organisaties dan ook op om meer inspanningen te leveren. “Belangrijk zijn vooral betere gegevens verzamelen, geïntegreerde oplossingen uitwerken en een grote betrokkenheid van de gemeenschappen bewerkstelligen”, luidt het.

bron: Belga