Nieuwe Gaudi-actie tegen gauw- en winkeldieven gestart

Nieuwe Gaudi-actie tegen gauw- en winkeldieven gestart

Zondag is de vierde Gaudi-actie gestart. Dat is een actie van politie en gerecht om delinquenten in illegaal verblijf prioritair op te sluiten en te repatriëren, om zo deze vorm van criminaliteit terug te dringen. De actie loopt nog 31 juli 2016. Dat heeft het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zondagmiddag bekendgemaakt. Aan deze Gaudi-actie nemen Oostende, Kortrijk, Gent, Aalst, Antwerpen, Leuven, Brugge, Brussel, Molenbeek, Bergen, Luik, Charleroi, de spoorwegpolitie en de stad Hasselt deel. “Vroeger heerste bij delinquente illegalen een gevoel van straffeloosheid”, zegt Francken. “Vervolging was geen prioriteit, repatriëring al helemaal niet. In 2014 werden na arrestatie amper 694 delinquente illegalen vastgehouden in een gesloten centrum. In 2015 liep dat al op tot 1.020, een stijging met 47 pct. Van die personen werd 78 pct effectief van het grondgebied verwijderd. Door hen prioritair te repatriëren zien we nu voor het eerst een significante daling van deze zogenaamde ‘kleine’, maar in de praktijk enorm hinderlijke, criminaliteit.”

Ook voor de vierde Gaudi-actie is er nauwe samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, de deelnemende stadsbesturen, de parketten, de diverse geledingen van de politie en de zelfstandigenorganisaties. De zelfstandigenorganisaties werden gevraagd hun leden in het kader van deze Gaudi-acties te sensibiliseren. Er wordt door de politie verhoogd gepatrouilleerd om delinquente illegalen op te pakken. Na arrestatie wordt maximaal ingezet op opsluiting en een spoedige repatriëring. Daartoe wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken capaciteit voorbehouden in de gesloten centra.

bron: Belga