“Kinderen krijgen geen katholiek onderwijs meer”

Kinderen krijgen geen katholiek onderwijs meer

Een veertigtal mensen heeft zaterdag in Brussel een mars voor katholiek onderwijs gehouden. Sinds Katholiek Onderwijs Vlaanderen de toelating heeft gekregen om hoofddoeken toe te laten en islamlessen te organiseren buiten het reguliere rooster wordt de katholieke geest en het onderwijs verloochend, vindt initiatiefnemer en conservatieve katholieke vereniging, Pro Familia. “De kinderen krijgen nu geen katholiek onderwijs meer, ik durf zelfs vragen of ze nog onderwijs tout court krijgen. Het taalniveau daalt, het wiskundeniveau daalt, de kinderen hebben geen kennis meer van geschiedenis en algemene vakken”, stelt Dries Goethals van Pro Familia.

De organisatie vindt dat het katholiek onderwijs als dialoogschool tekort schiet doordat Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de islam binnen haalde en toeliet.

“Lieven Boeve ziet een dialoog als overlopen naar een andere godsdienst. De kans die we hebben, want meer dan 70 procent van de leerlingen volgt les in het Katholiek Onderwijs, moeten we benutten voor de evangelisatie en niet voor de koranisatie”, aldus Goethals.

“De kinderen moeten de islam als dusdanig niet belijden, want het is een valse godsdienst. En Mohamed, met respect voor de moslimgemeenschap, is een valse profeet.”

Na enkele toespraken op het Frère-Orbansquare trokken de manifestanten naar de hoofdzetel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waar het gezelschap een Mechelse catechismus in de brievenbus van directeur-generaal Lieven Boeve stopte.

bron: Belga