Groen wil dat Rekenhof “buiten verhouding dure” grond voor Oosterweel onderzoekt

Groen wil dat Rekenhof "buiten verhouding dure" grond voor Oosterweel onderzoekt

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) heeft een dading afgesloten met een bedrijf om een deel van hun grond die nodig is voor de Oosterweelverbinding te bekomen. Oppositiepartij Groen zegt dat de 2,85 miljoen euro die de BAM betaalt “totaal buiten verhouding” is, temeer omdat het bedrijf geen vergunning had voor de parking die op de grond gelegen is. Vlaams parlementslid Wouter Van Besien vraagt dat het Rekenhof de dading onder de loep neemt. Dat schrijft De Standaard woensdag. Groen bevestigt de informatie aan Belga.
Imobe is een bedrijf aan de Noordersingel. Voor de realisatie van de Oosterweel heeft de BAM een deel van de grond van Imobe nodig. Imobe was het hier niet mee eens en startte verschillende rechtsprocedures tegen de BAM.
In december van vorig jaar sloot de BAM een dading met Imobe. Het bedrijf zet alle procedures stop en start geen nieuwe procedures in ruil voor een vergoeding.
Volgens Groen is die vergoeding “buiten alle proporties”. Het bedrijf krijgt 1,75 miljoen euro voor de grondverwerving en erfdienstbaarheden en 1,1 miljoen euro voor het verlies van de parking. Voor het eerste bedrag (1,75 miljoen euro) maken de groenen de vergelijking met een gelijkaardig stuk grond aan de overkant van de Ring, dat het OMCW in 2014 aan de BAM verkocht voor 20.000 euro. Deze prijs werd bepaald op basis van een onafhankelijk schattingsverslag.
Wat de compensatie voor de parking betreft (1,1 miljoen euro) merkt Groen op dat de parking van Imobe nooit een vergunning heeft gekregen. De parking ligt immers in groengebied. “Het is totaal onbehoorlijk dat een overheidsbedrijf mensen gaat compenseren voor iets dat illegaal is”, zeggen de groenen.
“De BAM is hier compleet haar boekje te buiten gegaan en heeft dit bedrijf veel te veel heeft gegeven: een prijs voor de grond die buiten proportie is, en een hele compensatie voor een parking die daar niet mocht liggen”, zegt Van Besien aan Belga. “Wij stellen in het parlement voor dat het Rekenhof deze dading en hoe ze tot stand is gekomen aan een onderzoek onderwerpt”.

bron: Belga