Toename trafiek Vlaamse havens zette zich in 2014 voort, vooral dankzij Antwerpen

De toename van de trafiek die in 2013 in de Vlaamse havens werd vastgesteld, zette zich in 2014 krachtig door met een stijging van 2,7 pct, grotendeels toe te schrijven aan de Antwerpse haven. Antwerpen en Gent zijn sterkhouders wat toegevoegde waarde betreft, meldt de Nationale Bank van België in haar jaarlijkse studie over het economisch belang van de Belgische havens. “Die opgetekende stijging is uitsluitend toe te schrijven aan de ontwikkelingen in de haven van Antwerpen”, schrijft de Nationale Bank. “In alle andere havens daalde de overslag, zij het wel dat in Gent en Zeebrugge die afname al bij al beperkt was.”
Ondanks de dalende trafiek in de haven van Gent, was deze haven samen met die van Antwerpen de grote sterkhouder voor wat de groei van de toegevoegde waarde betreft (respectievelijk + 4,9 pct en 1,4 pct), zegt de NBB. “De maritieme cluster in de haven van Zeebrugge kende ook een toename van de toegevoegde waarde, maar deze werd in het globale cijfer tenietgedaan door het vertrek van een industriële onderneming uit de elektronicabranche. In de haven van Oostende werden, met uitzondering van de handel, over het algemeen positieve groeicijfers opgetekend. De havens van Luik en Brussel kampten de jongste verslagjaren met gevoelige dalingen. Herstructureringen in bepaalde industrietakken (waaronder de staalnijverheid) waren hieraan niet vreemd. Wat de globale indirecte toegevoegde waarde betreft, werd de dalende tendens die zich in 2010 had ingezet, terug omgebogen.
In tegenstelling tot de toegevoegde waarde, daalde de directe werkgelegenheid in de Belgische havens met 1,5 pct. Hiermee wordt de dalende tendens van de jongste jaren voortgezet. “Enkel de haven van Gent en die van Oostende weten hun werkgelegenheidspeil sinds 2009 te verbeteren of te stabiliseren. De sterkste dalingen werden opgetekend in Zeebrugge en Luik.”

bron: Belga