“Vlaams woonbeleid is achterhaald”

Vlaams woonbeleid is achterhaald

Het Vlaamse woonbeleid is achterhaald en moet bijgestuurd worden. Het beleid is te veel gericht op eigenaars en te weinig op huurders. Dat zegt Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform in een opiniestuk op Sociaal.Net. “Van woonbaar wonen is in Vlaanderen geen sprake”, aldus Verstichele. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) countert de kritiek. Volgens Verstichele is er op het werkveld eensgezindheid over het feit dat het Vlaamse woonbeleid “achterhaald” is en “dringend radicaal moet herdacht worden”. “Iedereen heeft recht op menswaardig wonen, zo klinkt het steevast, maar in de praktijk komt daar voor heel wat mensen nog steeds niets van terecht”, schrijft hij in zijn opiniestuk.

Het woonbeleid is volgens Verstichele te veel toegespitst op eigendomsverwerving. “Zo blijkt dat maar liefst 84 procent van alle woonsubsidies naar eigendomsondersteuning vloeit, 14 procent naar sociaal huren en 2 procent naar privaat huren”. Vooral de “prijsopdrijvende woonbonus” is Verstichele een doorn in het oog. Dat fiscaal instrument maakt woningen niet alleen “artificieel duurder”, maar leidt onrechtstreeks ook tot hogere huurprijzen, waardoor ook de huurders de dupe worden van de woonbonus.

Tegelijk is het op de private huurmarkt “duwen en trekken om een betaalbare, kwaliteitsvolle woning te vinden” en is een sociale woning voor velen “een utopie”.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) countert de kritiek van Verstichele. Zij blijft bijvoorbeeld achter de Woonbonus staan. “Men vergeet te zeggen dat wie een Woonbonus ontvangt, ook een pak (jaarlijkse) belastingen betaalt. Niet alleen registratierechten bij aankoop, maar ook onroerende voorheffing,… Dit onder meer om het herverdelend en solidair systeem dat we in Vlaanderen kennen in stand te houden”.

De N-VA-minister wijst er ook op dat ze in 2015 voor een recordbedrag van 1,3 miljard euro heeft geïnvesteerd in de sociale huisvesting. Bovendien is bij de laatste begrotingscontrole de leningsmachtiging voor sociale woningen nog eens met 200 miljoen euro opgetrokken (tot 930 miljoen euro). Er is ook 140 miljoen euro extra voorzien voor nieuwbouw en 60 miljoen euro voor energetische renovatie, stipt de N-VA-minister nog aan.

bron: Belga