Rekenhof vernietigend voor erkenning opleidingen betaald educatief verlof

De beslissingen tot erkenning van opleidingen in het kader van betaald educatief verlof komen weinig transparant en consistent tot stand. Dat schrijft het Rekenhof in een door het Vlaams parlement gevraagd onderzoek. Het Rekenhof is ook vernietigend voor het toezicht op de opleidingen. “De externe kwaliteitszorg voor de opleidingen is in het algemeen niet gegarandeerd”, luidt het. Het betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het geeft werknemers uit de privésector het recht om erkende opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Zo krijgen ze de mogelijkheid hun opleiding af te maken, zich professioneel te heroriënteren of bijkomende competenties te verwerven. De Vlaamse overheid betaalt de werkgevers de lonen terug die tijdens het verlof uitbetaald werden. Voor het schooljaar 2013-2014 ging het om bijna 66 miljoen euro.

Het Vlaams parlement vroeg het Rekenhof te onderzoeken of de erkenning van de opleidingen efficiënt en doeltreffend is, en of het toezicht daarop op afdoende wijze wordt uitgevoerd. De conclusies van het Rekenhof zijn niet bepaald mals. Zo wordt gesproken over een weinig consistente en transparante besluitvorming.

Een aantal (algemene en beroeps)opleidingen in het systeem van betaald educatief verlof wordt automatisch erkend, andere opleidingen vergen erkenning door paritaire comités of door de Vlaamse erkenningscommissie (VEC). De criteria die gehanteerd worden om erkenningsvragen te beoordelen, zijn zeer verscheiden, vaag gedefinieerd, moeilijk bruikbaar en zorgen voor willekeur in de besluitvorming, zegt het Rekenhof.

Het toezicht op de erkenning van de opleidingen dan. Dat gebeurt door de VEC. Die erkenningscommissie handelt echter “incidenteel en weinig proactief”, aldus het Rekenhof. Enerzijds houdt de VEC toezicht op de opleidingen die ze zelf heeft erkend door de aanvragers jaarlijkse evaluatieformulieren te laten invullen. Anderzijds houdt de erkenningscommissie amper toezicht op alle andere categorieën van opleidingen.

bron: Belga