Raad van State verwerpt schorsingsverzoeken kerncentrales Doel & Tihange

Raad van State verwerpt schorsingsverzoeken kerncentrales Doel & Tihange

De Raad van State heeft de schorsingsverzoeken verworpen van Greenpeace en Benegora (Belgisch Nederlands GrensOverleg Regio Antwerpen) voor de kerncentrales Doel 1 en 2 en Tihange 1. In beide gevallen was de Raad onder meer van oordeel dat de verzoekende partijen niet konden aantonen dat de zaak spoedeisend is. Beide milieu-organisaties stapten eind vorig jaar naar de Raad van State na de goedkeuring voor de langetermijnuitbating van de kerncentrales Doel 1 en 2 en Tihange 1. Greenpeace stelde onder andere dat de levensduurverlenging illegaal is “zolang ze niet wordt voorafgegaan door een studie naar de milieueffecten en een raadpleging van het publiek”.

De Raad van State verwierp donderdag echter beide vorderingen, omdat onder meer de spoedeisendheid niet kon worden aangetoond, een van de voorwaarden om over te gaan tot schorsing. “Door te benadrukken dat een milieueffectenrapport ontbreekt, een grensoverschrijdende publieke consultatie niet heeft plaatsgevonden en de bestreden beslissingen het heden ten dage vereiste veiligheidsniveau niet zouden respecteren, toont de verzoekende partij de spoedeisendheid van de zaak niet aan”, luidt het in beide arresten. “De voorwaarde van het spoedeisend karakter is immers een schorsingsvoorwaarde die afzonderlijk beoordeeld moet worden. De onwettigheden die aan de bestreden beslissingen zouden kleven, kunnen op zich geen reden zijn om het bestaan van spoedeisendheid te aanvaarden.”

bron: Belga