Personeel gevangenis Vorst hervat werk maandag

Personeel gevangenis Vorst hervat werk maandag

De cipiers van de gevangenis van Vorst hebben beslist maandag weer aan het werk te gaan, zo heeft een vakbondsafgevaardigde vanmiddag na een algemene personeelsvergadering gezegd. Een veertigtal personeelsleden stemden voor de werkhervatting, terwijl vier tegen waren en twee zich onthielden.

“De pentitentiair beambten zijn gefrustreerd, maar aan het eind van hun Latijn”, zei CGSP-afgevaardigde Agostino Cosimo. “Ze keren met een gevoel van frustratie terug omdat ze een terugkeer naar het personeelskader van 2014 en de bevriezing van de besparingen tot het einde van de legislatuur niet bekomen hebben. Wat de infrastructuur betreft, wachten we nog steeds op de beslissing van de burgemeester om te weten of de gevangenis gesloten zal worden. De gevangenis is helemaal in staat van verval”, aldus Cosimo.

bron: Belga