‘Fast Lane’ windenergie niet fast genoeg voor Tommelein

'Fast Lane' windenergie niet fast genoeg voor Tommelein

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil nog een “tandje bijsteken” op het vlak van windenergie. Hij vindt ook dat de bestaande ‘Fast Lane’ voor windenergie – nog mee gelanceerd door zijn voorganger Annemie Turtelboom – nog niet snel genoeg werkt. “Het moet een faster lane worden. Het gaat niet snel genoeg”, antwoordde de Open Vld-minister in het Vlaams Parlement op vragen van Robrecht Bothuyne (CD&V) en Andries Gryffroy (N-VA). Tommelein heeft het trouwens ook niet zo begrepen op de Engelstalige benaming. Hij doopt de ‘Fast Lane’ daarom om tot het ‘windplan’. Vorig jaar kwamen er in Vlaanderen 85 nieuwe windturbines bij. Dat mag dan wel een record zijn, toch loopt de plaatsing van bijkomende windmolens niet altijd van een leien dakje. Zo wordt er tegen bijna elke geplande windmolen beroep aangetekend. Er is vanuit de sector ook kritiek op het (trage) vergunningenbeleid. Om de plaatsing van windmolens te vergemakkelijken en versnellen, lanceerde de Vlaamse regering vorig jaar de ‘Fast Lane’ windenergie. Die versnelling is ook nodig om de ambities rond hernieuwbare energie te halen. De regering lanceerde eerder ook al de ambitie om 500 draaiende windmolens te hebben tegen 2020.

Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein wordt windenergie – naast zon en warmte – een belangrijk onderdeel van het energieplan waar hij volop aan timmert. Maar hij wil op het vlak van windenergie alvast graag een versnelling hoger schakelen. De bestaande ‘Fast Lane’ gaat volgens hem nog niet snel genoeg. Zo wil hij snel zicht krijgen op waar er extra windmolens kunnen geplaatst worden. Hij werkt ook aan een aantal resterende hindernissen. Het is onder meer de bedoeling de vergunningsprocedures te versnellen. Wat de bezorgdheden rond Defensie en de burgerluchtvaart betreft, heeft Tommelein contact opgenomen met zijn bevoegde federale collega’s.

De Open Vld-minister wil ook iedereen mee in bad trekken, gaande van de overheid zelf tot de sector en de burgers. “Iedereen moet mee in dit verhaal”, aldus Tommelein. Zo zullen de overheden, van de lokale besturen tot de provincies en de Vlaamse overheid, onderling meer moeten samenwerken en moet de burger ook leren “niet tegen elk initiatief voor hernieuwbare energie in hun nabije omgeving te protesteren”.

bron: Belga