Opnieuw minder asielzoekers aangekomen in Duitsland

Opnieuw minder asielzoekers aangekomen in Duitsland
Opnieuw minder asielzoekers aangekomen in Duitsland

In Duitsland zijn in mei zowat 16.000 asielzoekers aangekomen, ongeveer evenveel als in april. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag vrijgaf. De nieuwe telling bevestigt de daling van het aantal asielaanvragen sinds het sluiten van de Balkanroute en de inwerkingtreding van het akkoord tussen de EU en Turkije, beide in maart. Sinds het begin van het jaar telt het ministerie van Binnenlandse zaken zowat 205.929 asielaanvragen. Opmerkelijk is dat bijna de helft daarvan (91.671) in januari werden geregistreerd, wat erop wijst dat het aantal asielaanvragen sinds begin dit jaar aan het dalen is. Ter vergelijking: in de laatste 4 maanden van 2015 kwamen er nog zowat 500.000 vluchtelingen aan in Duitsland, in het hele jaar 2015 waren dat er zelfs meer dan een miljoen.

De opmerkelijke daling heeft vooral te maken met het sluiten van de grenzen aan de Balkanroute, begin maart, waardoor de vluchtelingenstroom naar Duitsland deels is opgedroogd en almaar meer vluchtelingen via Italië naar het Europese vasteland trachten te geraken.

Ook het akkoord tussen de Europese Unie en Turkije, dat sinds 20 maart van kracht is, heeft zijn effect niet gemist. Dat akkoord bepaalt dat Griekenland via Turkije aangekomen vluchtelingen naar dat land kan terugsturen. In ruil neemt de EU voor elke naar Ankara teruggestuurde vluchteling een Syrische vluchteling uit Turkije op, met een maximum van 72.000.

Bron: Belga