Hervorming voetbalwet in de koelkast

Hervorming voetbalwet in de koelkast

De hervormde Belgische voetbalcompetitie zal niet gepaard gaan met een modernisering van de voetbalwet. Die hervorming steekt in de koelkast, zegt Cathy Van den Berghe, directeur a.i. van de Voetbalcel. Volgens N-VA Kamerlid Brecht Vermeulen druiste het voorstel van de Voetbalcel in tegen wat het merendeel van de voetbalploegen net wou. De voetbalwet blijft bijgevolg zoals ze was. Vanaf het volgende voetbalseizoen spreken we niet langer van eerste, tweede, derde en vierde klasse. Door een opdeling tussen professioneel en amateurvoetbal krijgen we in de plaats een eerste klasse A en B en D1 amateur, D2 amateur en D3 amateur.
De Voetbalcel, die onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken valt, wilde van die hervorming gebruikmaken om de voetbalwet aan te passen en uit te breiden naar alle voetbalwedstrijden, ongeacht nationaal of provinciaal niveau.

Uiteindelijk blijft de voetbalwet, die gaat over on(aan)gepast gedrag naar aanleiding van voetbalwedstrijden en gedragingen waarmee men de ordehandhaving rond een voetbalwedstrijd kan verstoren of de veiligheid in het gedrang brengen, bij het oude.
“Een juiste beslissing”, vindt Brecht Vermeulen. “Er was totaal geen draagvlak bij de voetbalclubs om de voetbalwet uit te breiden naar de lagere reeksen.”

Maar het N-VA Kamerlid werkt zelf aan een wetsvoorstel. “Omdat het technisch en procedureel niet mogelijk was om de voetbalwet voor de start van de competitie te hervormen, werd beslist om de nodige hervormingen na het zomerverlof verder te onderzoeken. De bedoeling is om dan, en dat is ook opgenomen in het regeerakkoord, tot een echte modernisering van de voetbalwet te komen”, besluit Vermeulen.

bron: Belga