Paul Van Grembergen overleden – “Verlies mijn politieke vader”

De burgemeester van het Oost-Vlaamse Evergem, Joeri De Maertelaere (N-VA), reageert aangeslagen na het nieuws over het overlijden van oud-burgemeester en voormalig Vlaams minister Paul Van Grembergen. “Ik verlies mijn politieke vader.” Joeri De Maertelaere stapte in de lokale politiek op aangeven van Van Grembergen. “Hij kon vele mensen in Ertvelde en omgeving begeesteren. Als leraar sprak hij ook veel jonge mensen aan. Zelf noemde ik hem mijn politieke vader en hij mijn politieke zoon. Hij was dan ook fier toen ik in 2012 de sjerp als burgemeester mocht omgorden.”
Volgens De Maertelaere had Van Grembergen niet enkel een Vlaams-nationaal engagement, maar was hij ook sociaal geëngageerd. “Hij was heel aanspreekbaar en hield vaak zitdagen. De mensen zaten dan in de wachtzaal zoals bij de dokter.”
Maar vooral Van Grembergens redenaarskunsten staken er volgens De Maertelaere boven uit. “Hij had de gave van het woord, een ongelooflijk redenaarstalent waarmee hij heel veel mensen kon begeesteren.”

bron: Belga