Begeleiding naar andere job fors gestegen

Begeleiding naar andere job fors gestegen

Steeds meer ontslagen werknemers krijgen een begeleiding naar een andere job. Tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar is het aantal outplacementbegeleidingen gestegen met 59 procent. Dat blijkt uit cijfers van Federgon, de koepel boven de outplacementkantoren die zich met die begeleiding bezighouden, waarover De Tijd vanmorgen bericht. Sinds begin 2014 is een onderneming verplicht outplacement aan te bieden als ze de ontslagen werknemer een opzegvergoeding van 30 weken of meer moet uitbetalen. Tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar kregen 1.040 ontslagen werknemers in dat kader een begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe baan. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er 1.654, een stijging met bijna 60 procent.

Tot eind vorig jaar kon een werknemer de aangeboden begeleiding nog weigeren, maar dat is sinds begin dit jaar onmogelijk. Wie nu de bons krijgt en minstens negen loopbaanjaren op de teller heeft, moet de outplacementbegeleiding volgen.

Het is de werkgever die de begeleiding moet betalen. In ruil mag hij wel vier weken loon op de opzegvergoeding in mindering brengen. Dat verklaart waarom vorig jaar nog weinig ontslagen werknemers op het aanbod ingingen. Drie op de vier ontslagen personeelsleden verkozen de cash boven de begeleiding.

bron: Belga