“Doel 1 en 2 bezwijken bij aardbeving van zes op schaal van Richter”

Doel 1 en 2 bezwijken bij aardbeving van zes op schaal van Richter

Van alle mogelijke natuurrampen vormen aardbevingen de grootste bedreiging voor de Belgische kerncentrales. Dat concluderen Groen en Ecolo uit een reeks nieuwe vragen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Volgens de partijen blijven Doel 1 en 2, de oudste kerncentrales van het land, niet overeind bij een aardbeving van meer dan zes op de schaal van Richter. In maart kwam aan het licht dat het FANC Electrabel de tijd zou geven tot 2025, het jaar van de sluiting, om de reactoren in Doel te laten voldoen aan de nieuwe Europese seismische normen. Tijdens een hoorzitting in de Kamer ontkende het agentschap dat. Volgens het FANC was de bewering gebaseerd op een werkdocument dat uit zijn context werd gerukt. “De uitbater zal zich moeten conformeren aan de regelgeving, ofwel zal hij Doel 1 en 2 moeten stoppen”, was te horen.

Maar de datum van de aanpassingen is niet het enige probleem, stellen Groen en Ecolo vandaag. Uit een reeks vragen aan het FANC concluderen ze dat het agentschap zich baseert op foute veronderstellingen. Het FANC koppelt een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter, de krachtigste die in België kan voorkomen, aan een grondversnelling van 0,17g. In deze situatie kunnen de reactoren nog op een veilige manier worden stilgelegd. Er bestaat echter geen rechtstreeks verband tussen de magnitude van een aardbeving en de snelheid van de grondversnelling, stelt Groen. In sommige modellen kan een aardbeving van 6,5 zelfs leiden tot een grondversnelling van 0,34 tot 1,24g.

De beslissing over de verlenging van de levensduur kan niet worden genomen zonder dat dit wordt uitgeklaard”, vindt Kamerfractieleider Kristof Calvo. “Voor ons is dit een bijkomend element om de verlenging naar de prullenmand te verwijzen. Zonder paniek te willen zaaien: een aardbeving is de meest waarschijnlijke natuurramp in onze contreien.”

bron: Belga