Jongeren ontwerpen stad van de toekomst

Het cliché dat de toekomst aan de jeugd is, is niet op elke jongere van toepassing. Onderzoek wijst uit dat jongeren in een stedelijke omgeving vaak blijven hangen in hun eigen geografische biotoop, zowel op sociaal als op cultureel vlak. Met het project IDCity wil het Prins Filipfonds daar verandering in brengen.

De toekomst van ons land ligt bij de steden en in handen van de jongeren die erin leven. Dat is de achterliggende gedachte van het project IDCity, dat jongeren de kans wil geven om hun ideeën over de toekomst van de stad te uiten en te realiseren.

Reservoir aan talent
De stad is immers een enorm reservoir aan ongebruikt talent. Enerzijds zijn er de jongeren die in hun eigen socio-culturele omgeving blijven plakken, anderzijds ontstaan er in een stad ook nieuwe gemeenschappen op basis van een veel bredere waaier aan gemeenschappelijke interesses.

Met het project IDCity wil het Prins Filipfonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, de solidariteit en de dialoog tussen deze gemeenschappen bevorderen. De toon werd al gezet op 20 februari in Mechelen en op 16 april in Charleroi. Op 21 mei is het de beurt aan de Brusselse gemeente Schaarbeek om het jong talent een stem te geven.

Niets is gek genoeg
Of het nu gaat om voorstellen over solidariteitsacties, mobiliteit, cultuur, media, politiek of sport: geen enkel idee is gek genoeg. Met de steun van het stadsbestuur van Schaarbeek en allerhande organisaties uit het middenveld wil het Prins Filipfonds zo jongeren aanmoedigen om zelf de handen uit de mouwen te steken.

IDCity 1030, zoals het project in Schaarbeek gedoopt werd, richt zich op jongeren tussen 18 en 25 jaar. Alle ideeën of projecten die het leven in deze gemeente aangenamer maken, kunnen online ingediend worden tot en met 10 mei. De geselecteerde jongeren ontmoeten elkaar vervolgens op de IDCity Day waar ze intensief nadenken en werken aan een aantal voorstellen. Uiteindelijk kiezen ze zelf drie concrete projecten, die vervolgens ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.

Surf naar www.idcity.be voor meer informatie.