“Zonder biomassacentrales moeten er 1.000 windmolens bijkomen”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil nog geen uitspraken doen voor of tegen de Vlaamse subsidies voor biomassacentrales, maar benadrukt dat Vlaanderen in elk geval de klimaatdoelstellingen moet halen. “Als de twee biomassacentrales er niet komen moet je naar schatting 1.000 bijkomende windmolens plaatsen, die ons hoogstwaarschijnlijk evenveel zouden kosten aan subsidies als de biomassacentrales”, zegt Bourgeois. Bourgeois (N-VA) wil nog niet reageren op de stelling van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten tegen Vlaamse subsidies voor biomassacentrales. “Het dossier ligt nu op tafel naar aanleiding van het ontslag van de minister, maar het is onverstandig om daar nu uitspraken over te doen”, zegt Bourgeois.
“We moeten de klimaatdoelstellingen halen. Dat is formidabel zwaar en moeilijk. Ik wil niet in een discours geraken van makkelijke uitspraken, zoals dat als je dit doet, dat wegvalt. Ik ben er absoluut geen voorstander of tegenstander van, maar als de twee biomassacentrales er niet komen moet je naar schatting duizend bijkomende windmolens plaatsen, die ons hoogstwaarschijnlijk evenveel zouden kosten aan subsidies als de biomassacentrales.”
Het dossier moet eerst grondig onderzocht worden, aldus Bourgeois. “We zijn zeer ambitieus wat windmolens betreft. We zitten nu aan 392 windmolens. In plaats van naar 500 windmolens in 2020 hebben we gezegd dat we naar 600 windmolens gaan, maar zonder de biomassacentrales moet er nog eens 1.000 bijkomen. (…) Ik heb van Open Vld of van iemand anders nog geen alternatief gehoord.”

bron: Belga