Groen licht voor oprichting gegevensbank foreign terrorist fighters

Groen licht voor oprichting gegevensbank foreign terrorist fighters

De langverwachte gemeenschappelijke gegevensbank over foreign terrorist fighters komt een stap dichterbij. De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een Koninklijk Besluit dat de oprichting van de databank regelt. De wettekst verhuist nu voor spoedadvies naar de Privacycommissie en nadien naar de Raad van State. Twee weken geleden keurde de Kamer een wijziging goed aan de wet op het politieambt waardoor de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gemeenschappelijke databanken kunnen oprichten om terrorisme en extremisme dat tot terrorisme kan leiden, te voorkomen en te bestrijden. Dankzij die databanken kunnen de verschillende diensten die over verschillende bevoegdheden beschikken, hun gegevens en informatie delen.

Het KB dat vrijdag de ministerraad passeerde, heeft tot doel zo’n gemeenschappelijke gegevensbank over foreign terrorist fighters op te richten. Ze integreert niet-geclassificeerde informatie van alle betrokken diensten die opgenomen wordt en ondersteunt de operationele samenwerking over de foreign terrorist fighters in de lokale taskforces. De personen die worden geviseerd, zijn de foreign terrorist fighters die in België gevestigd zijn of hier verbleven hebben, en die al dan niet de Belgische nationaliteit hebben.

bron: Belga