Noorwegen biedt vluchtelingen bonus-oprotpremies aan

Noorwegen biedt vluchtelingen bonus-oprotpremies aan

Noorwegen biedt de asielzoekers op zijn grondgebied een bonus van 10.000 kronen (1.085 euro) aan als zij bereid zijn het land vrijwillig te verlaten. Volgens de Noorse Immigratiedienst UDI vallen de oprotpremies goedkoper uit dan het alternatief om de vluchtelingen onderdak in opvangcentra aan te bieden. Geïnteresseerden moeten zich wel haasten: het aanbod geldt maar voor zes weken en voor maximaal 500 asielzoekers, gekozen volgens het principe “wie eerst komt, eerst vertrekt”. Het aanbod geldt enkel voor asielzoekers die na 1 april in Noorwegen zijn aanbeland. Wie niet (meer) in aanmerking komt voor de bonus, krijgt bij vrijwillig opstappen nog steeds wat handgeld mee. Die “financiële stimulans” is vorig jaar door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vastgelegd op 20.000 kronen (2.170 euro).
Vorig jaar vroegen in Noorwegen 31.000 mensen asiel aan. Een kwart van die aanvragen werd geweigerd. Ongeveer een derde van de asielzoekers in het fjordenland is afkomstig uit Syrië.

bron: Belga