Kamercommissie Panama Papers zoekt twee integere experts

Kamercommissie Panama Papers zoekt twee integere experts

De bijzondere commissie Panama Papers van de Kamer, die belast is met het onderzoek naar fiscale fraude en het misbruik van belastingparadijzen, gaat op zoek naar twee experts die de commissieleden continu moeten bijstaan in hun werkzaamheden. De experts moeten vertrouwd zijn met de complexe (fiscale) problematiek, maar mogen tegelijk op geen enkele manier zelf betrokken zijn bij het opzetten van constructies om belastingen te ontduiken. De voorzitter van de bijzondere commissie, Ahmed Laaouey (PS), is voorstander om hen een integriteitsverklaring te laten ondertekenen, zoals op de inleidende zitting gesuggereerd werd door enkele Kamerleden. Tegen vrijdag moeten de leden van de bijzondere commissie een aantal namen voorstellen. Van de permanente experts wordt verwacht dat ze aan de commissieleden een voorbereidend rapport van een 20-tal pagina’s bezorgen.

Of er uiteindelijk nog gebruik zal gemaakt worden van een bredere “pool” aan specialisten, zal afhangen van het budget waarover de bijzondere commissie kan beschikken, gaf Laaouej mee. Onder meer Rob van de Velde (N-VA) toonde zich voorstander van zo’n pool, “gezien de complexiteit van het dossier”. “Het onderzoeksveld ligt nu breder dan in 2009 (de commissie grote fiscale fraude, nvdr). We mogen ons niet vastrijden”. Sp.a’er Dirk Van der Maelen wees erop dat in 2009 een beroep werd gedaan op twee experts. “Ook toen waren er erg technische kwesties. We kunnen daarvoor altijd specialisten naar de hoorzitting laten komen om zaken uit te leggen”.De bijzondere commissie Panama Papers gaat ook het Rekenhof inschakelen. Aan die instelling zal gevraagd worden “om een vooruitgangsrapport te maken met betrekking tot de 108 aanbevelingen van de Kamercommissie uit 2009”, aldus de voorzitter.
Vandaag botste het in de bijzondere commissie even tussen MR en Ecolo. Die eerste verweet de Franstalige groenen een klacht te hebben ingediend tegen onbekenden in de zaak van de Panama Papers. Dit zou volgens Vincent Scourneau (MR) de werkzaamheden van de bijzondere commissie saboteren, maar dat werd met klem ontkend. “De klacht is complementair aan de parlementaire werkzaamheden”, betoogde Georges Gilkinet (Ecolo). Uiteindelijk werd afgesproken dat een kopie van de klacht zal worden overgemaakt aan alle commissieleden.

De bijzondere commissie zet haar werkzaamheden volgende dinsdag voort. Als eerste wil men de journalisten horen, die de Panama Papers in ons land hebben uitgebracht.

bron: Belga