Stakingen op til in non-profitsector

Stakingen op til in non-profitsector

LBC-NVK non-profit, onderdeel van de christelijke vakbond ACV, heeft een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. Dat meldt Fatiha Dahmani van LBC-NVK non-profit vandaag. De vakbond protesteert hiermee tegen de aangekondigde ‘zorgvernieuwingsmaatregelen’ van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Concreet geldt de stakingsaanzegging van onbepaalde duur voor de opvoedingsinstellingen. Daaronder vallen onder meer de gehandicapten- en bijzondere jeugdzorg. Met de stakingsaanzegging wil de vakbond zijn onvrede uiten over de plannen van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Het kabinet-Vandeurzen wil in het kader van de zorgvernieuwing ook niet-vergunde zorgverstrekkers de mogelijkheid geven personen met een handicap en geplaatste jongeren op te vangen. “Daardoor zal zorg met kwaliteitseisen moeten concurreren met zorg zonder kwaliteitseisen”, klinkt het op de website van LBC-NVK.

Bovendien maakt de vakbond zich zorgen over de nieuwe financieringsregeling in de gehandicaptensector, die op 1 september 2016 van start gaat. De zogenaamde persoonsvolgende financiering (PVF) maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van gehandicapteninstellingen door de Vlaamse Overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget toebedeeld dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap. Daarmee kunnen zij dan naar de zorginstelling van hun keuze stappen. De PVF kadert in ‘perspectief 2020’, het plan van minister Vandeurzen om de lange wachtlijsten in de sector weg te werken.

Volgens LBC-NVK betekenen de zorgvernieuwingsmaatregelen een “achteruitgang voor de sector”. “Alles wat we sinds het begin van de witte woede hebben opgebouwd, dreigen we te verliezen als we de regering en de werkgevers hun zin laten doordrijven”, klinkt het.

De vakbond stelt een actieplan voor om te ijveren voor gelijke kwaliteitseisen voor alle personen met een handicap, en wil ook betere personeelsnormen afdwingen. De stakingsaanzegging maakt deel uit van dat actieplan. “We bekijken nu wanneer een eerste actie kan volgen”, aldus nog Dahmani. “Dat is een kwestie van enkele weken”.

bron: Belga