Risico op tuberculose drie keer zo hoog in grote steden

Risico op tuberculose drie keer zo hoog in grote steden

Het risico op tuberculose is in België, met een incidentie van 8,6 gevallen op 100.000 inwoners, relatief laag, maar in de grootste steden ligt het drie keer zo hoog. Bij de belangrijkste risicogroepen (dak- en thuislozen, asielzoekers en gevangenen) is het risico zelfs minstens tien keer hoger. Dat meldt de Hoge Gezondheidsraad (HGR), die een dringende oproep doet tot een betere coördinatie van de initiatieven op gebied van tuberculose in België. De HGR benadrukt dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de incidentie van tuberculose in België jaarlijks zou moeten dalen met gemiddeld 12 procent om de doelstelling van eliminatie in 2050 te halen. “Op dit moment is deze daling slechts 3,3 procent per jaar”, aldus de HGR.

België heeft volgens de Hoge Gezondheidsraad op dit ogenblik geen nationaal plan voor de bestrijding van tuberculose, hoewel er al tientallen jaren acties uitgevoerd worden. “Dit is een paradoxale situatie, zeker omdat ons land zich meermaals geëngageerd heeft door internationale consensusdocumenten te ondertekenen.”

Het gebrek aan een gecentraliseerd beheer en middelen leidt volgens de HGR tot “een asymmetrisch beleid, met niet-geharmoniseerde screeningsmethodes in de verschillende delen van het land, verschillende procedures en financiering”.

Omdat tuberculose hoofdzakelijk een sociale ziekte is – ook wel de ziekte van de armen genoemd – moeten strategieën zich volgens de HGR niet beperken tot het domein van de gezondheid, maar moeten ook andere sectoren betrokken worden om levens-, woon- en werkomstandigheden te verbeteren, sociale ongelijkheid te verminderen en armoede te bestrijden.

bron: Belga