Aanmeldpunt voor drugverslaafden in gevangenis noodgedwongen stopgezet

Aanmeldpunt voor drugverslaafden in gevangenis noodgedwongen stopgezet

De werking van het centraal aanmeldpunt voor drugverslaafden in de gevangenis (CAP) wordt vanaf 1 mei noodgedwongen stopgezet. Dat kondigt de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) dat de werking in Vlaanderen beheert, aan. De vzw zegt dat ze de CAP-werking niet voort kan zetten, omdat ze daar de middelen niet meer voor heeft. Het eerste centraal aanmeldpunt ter ondersteuning van gedetineerden met een verslavingsprobleem, werd in 2000 opgestart in de gevangenis van Antwerpen. Al snel volgden ook de gevangenissen van Brugge, Gent, Oudenaarde en Hasselt. In 2010 werd dan besloten om een CAP-werking in elke Belgische gevangenis in te voeren. Voor Vlaanderen werd die werking in maart 2011 toegewezen aan de VVBV, dat een contract had tot februari 2016.

“Sinds de zomer van vorig jaar dringen wij al aan voor de verlenging van het contract”, zegt VVBV-voorzitter Dirk Vandevelde. “Er werd ons verzekerd dat er een verlenging zou komen, maar ondertussen is er nog geen definitieve beslissing genomen.” Een inspecteur van Financiën gaf onder meer een negatief advies aan het dossier, omdat er onduidelijkheden zouden zijn rond de bevoegdheidsverantwoordelijkheid.

“Sinds het contract verlopen is, hebben wij de CAP-werking tijdelijk verlengd, maar daar hebben wij nu geen middelen meer voor. We worden niet meer betaald vanuit Justitie. Daarom hebben we beslist om de werking stop te zetten per 1 mei”, zegt Vandevelde.

Daarnaast liggen er ook problemen in het verschiet voor “Prisme” en “Step by step”, het Brusselse en Waalse luik van het project. Omdat die projecten pas eind 2011 konden opstarten, zijn de contracten daarvan nog niet verlopen, maar ook zij hebben nog geen duidelijkheid over de periode na het verlopen van die contracten eind dit jaar, zo zegt Vandevelde.
Volgens het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zijn de onderhandelingen in het dossier lopende en wordt een akkoord afgewacht. Het is niet duidelijk wanneer dat er precies zal komen.

bron: Belga