Het titanenwerk in Brussel

In Brussel zijn er jobs genoeg maar de juiste profielen voor die jobs vinden is een moeilijke opdracht, zegt Caroline Mancel. Zij is sinds deze maand adjunct-directeur bij Actiris, verantwoordelijk voor de arbeidsbemiddeling in de hoofdstad.

“We zitten met 700.000 jobs maar omdat het vooral over banen in de dienstensector gaat, hebben we hooggeschoolde profielen nodig, zowat 60% van de jobs zijn daarvoor bestemd. We zitten ook in Brussel, we hebben dus mensen nodig met een goede talenkennis. Het probleem is dat 60% van onze werkzoekenden geen middelbaar diploma heeft. Het gaat om laaggeschoolden en negen op de tien daarvan hebben ook geen goede kennis van de tweede landstaal. We zitten daar met een grote mismatch en de belangrijkste uitdaging van Actiris is om daar oplossingen voor te vinden.”Schooluitval

Ook Geert Pauwels van VDAB Brussel ziet problemen op vlak van talenkennis. “De helft van de Brusselse werkzoekenden heeft noch het Nederlands, noch het Frans als moedertaal. De vereisten zijn meestal tweetalig, vaak drietalig met het Engels erbij, dat maakt het voor die grote groep van werkzoekenden al haast onmogelijk. Er is ook een grote schooluitval in Brussel, zowel in het Franstalig als het Nederlandstalig onderwijs. Dat betekent dat die mensen zonder diploma op de arbeidsmarkt terecht komen en dan wordt het nog moeilijker.”

Vertrouwen

Actiris heeft de voorbije jaren al verschillende acties ondernomen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken (zie volgende blz.) en Actiris probeert ook de werkgevers allemaal te betrekken in dat verhaal. “In Brussel zijn er 34.000 werkgevers en wij werken vandaag nog maar voor 4.300 van hen, dus er is nog wel marge tot verbetering”, aldus Mancel. “Wij proberen het vertrouwen van hen te winnen zodat ze zoveel mogelijk een beroep op ons doen. Hoe meer jobs en stageplaatsen wij kunnen aanbieden, hoe meer we onze werkzoekenden kunnen helpen.”