Brusselse jongeren leven naast elkaar

In onze hoofdstad wonen twee soorten jongeren, die “parallelle” levens leiden en elkaar nooit ontmoeten, stelt een Brussels onderzoek. Het totaalplaatje van de jongeren vormt “een vrij somber portret”, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek ging uit van de Brusselse universiteiten VUB en ULB. De onderzoekers wilden een portret schetsen van de 12- tot 24-jarige in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarvoor gebruikten ze tweehonderd werken over de doelgroep, aangevuld met enkele workshops.

Vier op tien heeft geen werk

Eén van de opvallendste resultaten was de mate waarin de levensomstandigheden van de Brusselse jeugd opgesplitst zijn. Enerzijds zijn er veel jongeren die in een kwetsbare situatie zitten op het vlak van onderwijs, met 14,4% van de 18- tot 24-jarigen dat de school vroegtijdig verlaten heeft. Bovendien hebben vier op tien jongeren in Brussel geen werk en zijn er de problemen met discriminaties, huisvesting en beperkte toegang tot gezondheidszorg. Zo stellen Brusselse jongeren medische zorg twee tot drie keer vaker uit dan in de overige gewesten. De situatie van die kansarme jongeren staat haaks op die van de “meer bevoorrechte jeugd” in het gewest.

Parallelle levens

De onderzoekers concludeerde dat de er twee soorten jongeren in Brussel lijken te wonen “die parallelle levens leiden en elkaar nooit ontmoeten, noch op school noch tijdens hun vrije tijd”. Ze hebben niet hetzelfde type mobiliteit, noch hetzelfde onderwijsniveau, noch dezelfde kansen om werk te vinden.

Het onderzoeksteam benadrukt wel dat heel wat onderwerpen grondiger onderzoek verdienen, zoals het intieme leven van de jongeren, de doorslaggevende factoren bij de keuze van hun partner of hun religieuze praktijken.

Foto Pixabay