Reynders vraagt gemeenschappen besparingen op cultuur terug te schroeven

Reynders vraagt gemeenschappen besparingen op cultuur terug te schroeven

Vicepremier Didier Reynders (MR) gaat de gemeenschappen vragen een aantal besparingen op het vlak van cultuur terug te schroeven. Dat liet Reynders, die bevoegd is voor de federale culturele instellingen, vanmiddag verstaan in de marge van de voorstelling van de steunmaatregelen die de regering neemt na de aanslagen van 22 maart. De vicepremier herinnerde eraan dat hij een “culturele uitzondering” op de besparingen bij de overheid had vooropgesteld. Hij hoopt nu dat ook de gemeenschappen eenzelfde pad bewandelen. Reynders wees erop dat de cultuursector fors lijdt onder de gevolgen van de aanslagen van 22 maart. Bij de begrotingscontrole werd extra geld voorzien voor Beliris. Dat is het samenwerkingsverband tussen de federale overheid en het Brussels gewest om de uitstraling van onze hoofdstad te vergroten. Er komt 15 miljoen euro bij aan engagementskredieten en 10 miljoen euro aan betalingskredieten.

De minister is zelf bevoegd voor de drie federale culturele instellingen: Bozar, de Munt en het Nationaal Orkest. Die genieten van de daling van de sociale bijdragen in het kader van de taxshift. Daarnaast werd 880.000 euro aan kredieten vrijgemaakt en krijgen ze 670.000 euro om hun investeringen in veiligheidsmaatregelen op te vangen. Binnenkort buigt de regering zich in tweede lezing over de uitbreiding van de taxshelter naar podiumkunsten. Volgens de minister komen de maatregelen neer op meer dan 2 miljoen euro, op een totaal budget van 53 miljoen euro.Toen de regering-Michel de besparingsmaatregelen bij de overheid aankondigde, liet minister Reynders horen dat er een “culturele uitzondering” zou gelden. De maatregelen die hij vanmiddag aankondigde, bevestigen dat voor het MR-kopstuk. “Ik wil nu met de ministers van Cultuur van de gemeenschappen bekijken of ze niet kunnen terugkomen op een aantal besparingen die de sector werd opgelegd. Op federaal niveau leggen wij die niet op”, besloot Reynders.

bron: Belga