Francken: “Turkije komt terug op aantal engagementen voor visumvrijstelling”

Francken:
Francken: "Turkije komt terug op aantal engagementen voor visumvrijstelling"

Turkije tracht terug te komen op een aantal engagementen die het heeft toegezegd in het kader van de visumvrijstelling. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in Luxemburg laten verstaan in de aanloop naar een vergadering met zijn Europese collega’s over de uitvoering van het vluchtelingenakkoord met Ankara.
“Turkije is niet tevreden over een aantal zaken. Ze komen terug op een aantal engagementen die ze hebben gedaan in het kader van visumvrijstelling. Ze zeggen nu: de voorwaarden moeten toch aangepast worden aan onze situatie. Anders stoppen we de deal vanaf eind juni en dan zetten we de poort terug open”, zo verklaarde Francken. Dat de Turkse minister opnieuw zijn kat stuurt, vindt hij alvast “geen goed teken”.

In ruil voor de heropname van vluchtelingen die vanuit Turkije naar Griekenland waren gereisd, heeft Europa Ankara onder meer een opheffing van de visumplicht voor Turkse onderdanen vanaf eind juni in het vooruitzicht gesteld. Europa heeft wel steeds beklemtoond dat de bestaande criteria voor een liberalisering onverkort ingelost moeten worden. “Dat deel hebben ze precies niet gelezen”, stelt Francken vast. De staatssecretaris vindt niettemin dat de deal met Turkije gered moet worden. Het akkoord lijkt immers te slagen in zijn opzet: de ongecontroleerde migratiestromen naar Europa indammen.Francken is beducht voor de eventuele gevolgen van een visumliberalisering. Hij wijst er wel op dat Europa enkele jaren geleden een noodremmechanisme heeft ingevoerd dat geactiveerd kan worden indien er plots veel meer asielzoekers zouden aankloppen uit landen waarvoor de visumplicht net is afgeschaft. Dat mechanisme is ingevoerd na de visumliberalisering voor een aantal Balkanlanden.
Behalve het vluchtelingenakkoord met Turkije bekijken de Europese ministers bevoegd voor asiel en migratie ook de mogelijke opties voor een herziening van het Europese asielstelsel en de regels van Dublin, die bepalen welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag.

Bron: Belga