Michel wil permanent overleg met de erediensten

Michel wil permanent overleg met de erediensten

Eerste minister Charles Michel gaat de regering voorstellen een permanent overlegorgaan met de erkende erediensten op te richten. Dat verklaarde hij vandaag na afloop van een vergadering met de vertegenwoordigers van de religies, waarin ze zich gezamenlijk afkeerden van terrorisme, integrisme, radicalisme en het prediken van haat. Alle erkende erediensten, waaronder de katholieken, de joden en de moslims, ondertekenden een verklaring waarin de basisprincipes van onze samenleving worden uiteengezet. “Over deze principes, zoals de scheiding van Kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de strijd tegen discriminatie, de vrijheid om te geloven en de vrijheid om niet te geloven, maar ook de onontbeerlijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kan niet worden onderhandeld”, luidt het. “Niet vandaag. Niet morgen.”

“Wij willen geen in zichzelf gekeerde, argwanende samenleving”, is te lezen. “Om dit te vermijden, moeten we onvermoeibaar blijven werken aan een samenleving waar elk individu wordt gerespecteerd en de andere respecteert (…) Wat wij willen is onaantastbaar: wij zullen onze gemeenschappelijke waarden blijven verdedigen en uitdragen. Het radicalisme moet onophoudelijk en ondubbelzinnig worden bestreden.”Het voorstel van Michel om het overleg een permanent karakter te geven, kon op de goedkeuring van alle deelnemers rekenen. “Het is belangrijk dat we op een structurele manier met elkaar kunnen praten”, vond aartsbisschop Jozef De Kesel. “Fantastisch dat iedereen het idee zo enthousiast heeft onthaald”, was te horen bij het Centraal Israëlitisch Consistorie.

bron: Belga