Vluchtelingenbeleid te veel gebaseerd op weinig tot niet gefundeerde veronderstellingen

Vluchtelingenbeleid te veel gebaseerd op weinig tot niet gefundeerde veronderstellingen

Voor de Migratiecoalitie, een groep van zes middenveldorganisaties, is het huidige vluchtelingen- en migratiebeleid te veel gebaseerd op “veronderstellingen die weinig tot niet gefundeerd zijn”. Dat besluit de coalitie na onderzoek van drie vaak gebruikte stellingen over migratie. “Geen van deze stellingen houdt stand in internationaal onderzoek”, klinkt het vanmorgen. De drie “mythes” zijn: migratie stopt met ontwikkelingssamenwerking, met grenzen optrekken en de eigen samenleving kan in stand gehouden worden door de rechten van migranten in te perken. “De migratiecoalitie vraagt een beleid dat meer op feiten en minder op veronderstellingen gebaseerd is.” Voor de Migratiecoalitie is ontwikkelingssamenwerking inschakelen om migratie te bestrijden “geen slimme keuze”. De organisaties verzetten zich uiteraard niet tegen ontwikkelingssamenwerking, maar wijzen erop dat het op korte termijn tot meer migratie kan leiden. “Het is verstandiger de gunstige impact op ontwikkeling die migratie kan hebben te versterken”, klinkt het. In het Belgische beleid lijkt die mythe ondersteund te worden. “De koppeling tussen ontwikkelingssamenwerking en migratiestromen tegengaan werd wel gemaakt in het regeerakkoord.”

Het optrekken van fysieke en papieren grenzen blijkt na “25 jaar Europees grenzenbeleid vooral een verspilling van belastinggeld”. “Het Europese beleid”, zo stellen onderzoekers vast, “stimuleert een vicieuze cirkel die simpelweg tot meer slachtoffers leidt en vooral mensensmokkelaars en de grensbeveiligingsindustrie rijker maakt.” Veilige migratieroutes creëren is een van de doelen van de in september afgesloten agenda voor duurzame ontwikkeling, herinnert de coalitie.Uit Ipsos-onderzoek van augustus leek een meerderheid van de Belgen geneigd te zeggen dat migratie nefast is voor onze economie. De coalitie wijst erop dat zelfs in ons land, dat een zeer lage integratie kent van migranten op de arbeidsmarkt, de netto-impact van migratie op de publieke financiën positief is.

De Migratiecoalitie, een samenwerkingsverband van 11.11.11, Netwerk tegen Armoede, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Minderhedenforum, Orbit en Samenlevingsopbouw Brussel, schrijft jaarlijks een gezamenlijk rapport over de migratieproblematiek.

bron: Belga