Zitting in Iraaks parlement na rellen uitgesteld

De Iraakse parlementsvoorzitter Salim al-Jaburi heeft na rellen een zitting over lang verwachte regeringshervormingen voor onbepaalde duur uitgesteld. Al-Jaburo gaf veiligheidsoverwegingen als reden aan. Dat deelde het huis van afgevaardigden zaterdag mee. De goede gang van zaken in het Iraaks parlement werd de voorbije dagen overschaduwd door hevige meningsverschillen. Aanleiding was een ruzie over de nieuwe bezetting van ministerposten. Afgevaardigden van verschillende blokken eisen een kabinet van experten. Ze willen daarmee een eind maken aan het cliëntelisme en de evenredige vertegenwoordiging, wat beschouwd wordt als een van de hoofdoorzaken voor de corruptie in het land.
Donderdag had een groep van 171 van de 328 afgevaardigden voor de afzetting van al-Jaburi gestemd. Ze achten hem er verantwoordelijk voor dat een stemming over het nieuwe kabinet werd opgeschort. De soennitische politicus deed zijn ontslag af als ongrondwettelijk. De volksvertegenwoordigers willen maandag een nieuwe parlementsvoorzitter kiezen.

bron: Belga