Castro bekrachtigt hervormingskoers op Cubaanse partijdag – Geen “nostalgie”

Castro bekrachtigt hervormingskoers op Cubaanse partijdag - Geen "nostalgie"

Staatsleider Raúl Castro heeft aan het begin van de communistische partijdag op Cuba een lans gebroken voor de markteconomische hervormingskoers van de voorbije jaren. De omzetting van de nodige veranderingen gaat “langzaam maar ononderbroken” voort, zei Castro bij de opening van het vier dagen durende 7e Congres van de Communistische Partij in de hoofdstad Havana. Rond de duizend afgevaardigden namen aan het begin van de belangrijkste politieke vergadering in het eenpartijenstelsel van Cuba deel. Het Congres (tot 19 april) is het eerste na de hervormingspartijdag van 2011. De staatsleider verwierp in het plenum ook achterhaald gedachtegoed. Er waren in de afgelopen jaren ook verkeerde “gevoelens van nostalgie” naar tijden waarin Cuba door de vroegere Sovjetunie en het socialistische Oostblok werd gesteund, hekelde hij. De partijdag valt middenin de politieke lente met de jarenlange ideologische aartsrivaal VS. In de marge van de toenadering tussen beide landen hebben ook vele Amerikaanse bedrijven belangstelling voor de Cubaanse markt getoond.
De “verouderde mentaliteit” is de grootste hindernis voor de hervormingen, zei Castro. Tegelijkertijd sloot hij marktvriendelijke “schoktherapieën” voor de Cubaanse volkseconomie uit. “Neoliberale recepten zullen in het Cubaans socialisme nooit toegepast worden”, garandeerde hij.
In zijn ruim tweeënhalf uur durende toespraak pleitte de 84-jarige Castro ook voor een plan om de al op jaren gekomen communistische nomenclatura geleidelijk aan te verjongen. De generatiewissel zal binnen de komende vijf jaar plaatsvinden.
De staatsleider kaartte onder andere een bovengrens van 60 jaar aan wat betreft de leeftijd voor nieuwe leden in het centraal comité van de partij. Castro heeft al aangekondigd na afloop van zijn tweede ambtstermijn in februari 2018 de macht te willen overdragen.
Op de partijdag van april 2011 was een programma voor een voorzichtige opening van de economie officieel goedgekeurd. Verwacht wordt dat de gedelegeerden nu ook de eind 2014 ingeleide toenaderingskoers met de Verenigde Staten zullen aannemen. Relevante kritiek op de lijn van de partij- en staatsleiding wordt daarentegen niet verwacht.

bron: Belga