“Belgische vermogenden parkeerden meer dan 4 miljard euro in Zwitserland”

Belgische vermogenden parkeerden meer dan 4 miljard euro in Zwitserland

Uit informatie waarop het ministerie van Financiën van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de hand kon leggen, blijkt dat Belgische rekeninghouders in 2006 omgerekend meer dan 4 miljard euro hadden staan op bankrekeningen in Zwitserland. Dat maakt de Europese groene fractie vandaag bekend. De autoriteiten van Noordrijn-Westfalen bieden de Belgische overheid de kans de data in te kijken. Voor alle duidelijkheid: het is niet zeker dat hier belastingontwijking of -ontduiking in het spel is. Dat is precies wat de rood-groene deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen probeert te achterhalen. Ze verwacht van de meer dan twintig andere Europese landen waarmee ze financiële informatie deelde hetzelfde. “Het is logisch dat we deze data delen met de andere autoriteiten. Als belastingontduikers internationale kanalen gebruiken, waarom zouden de belastingdiensten dan niet grensoverschrijdend samenwerken?”, zegt minister van Financiën Norbert Walter-Borjans.

De data bevatten informatie over particulieren en bedrijven met rekeningen waar alles samen meer dan 101 miljard Zwitserse frank op staat (ongeveer 93 miljoen euro). Op de Zwitserse rekeningen van Belgen stond op 1 juli 2006 4,78 miljard frank (4,38 miljard euro), op 30 november 2008 3,24 miljard frank (2,97 miljard euro). “Nu moet worden nagegaan of alle verschuldigde belastingen werden betaald”, luidt het in Düsseldorf.Europees Parlementslid Bart Staes (Groen) roept minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op om de informatie die hij vanuit Duitsland krijgt doorgespeeld “onverwijld en adequaat te onderzoeken”. “Dit laat opnieuw zien dat alleen met politieke wil en het delen van informatie door autoriteiten iets gedaan kan worden aan belastingfraude, voor meer inkomsten voor overheden, waarmee de dogmatische Europese focus op besparen in evenwicht gebracht kan worden.”

Vorig jaar nog lekte via het Swissleaks-schandaal uit dat cliënten die aan België gelieerd kunnen worden in 2007 meer dan 6,26 miljard dollar (5,54 miljard euro) hadden staan op Zwitserse rekeningen van alleen maar de bank HSBC. Het ging toen om 3.002 klanten met alles samen 4.612 bankrekeningen. Bart Staes noemt de nu vrijgegeven financiële informatie “een nieuw hoofdstuk van Swissleaks”.

bron: Belga