Kamer past vreemdelingenwet aan

De Kamer heeft donderdag een aantal wijzigingen aan de vreemdelingenwet goedgekeurd. Zo zullen niet-EU-vreemdelingen voortaan ook vijf jaar moeten wachten om een verblijfsvergunning van onbeperkte duur te krijgen in het kader van gezinshereniging. Het ontwerp zorgt ook voor een juridisch kader voor het fouilleren van asielzoekers in gesloten centra. PS, PVDA en Ecolo-Groen stemden tegen, terwijl sp.a en cdH zich onthielden.
Vandaag zijn de regels voor gezinshereniging strenger voor EU-onderdanen dan voor vreemdelingen uit zogeheten derde landen. Deze laatsten kunnen na drie jaar een verblijfsvergunning van onbeperkte duur krijgen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen inzake inkomen, huisvesting en duurzame relatie. Onderdanen van de Europese Unie dienen echter vijf jaar te wachten om onbeperkt in ons land te kunnen verblijven, wat voor het Grondwettelijk Hof discriminerend is. De regering kiest ervoor om de periode voor iedereen op te trekken tot vijf jaar.
Het ontwerp voert ook een wettelijk kader in voor fouilles in gesloten centra. Vandaag kunnen asielzoekers enkel gefouilleerd worden bij hun aankomst of bijvoorbeeld bij een terugkeer van de ambassade, maar niet tijdens hun verblijf in het centrum. Het juridisch kader komt er ook op vraag van de vakbonden, omwille van de veiligheid van het personeel van de gesloten centra.
Voorts wordt het minimumverblijf in de collectieve opvangcentra opgetrokken van vier naar zes maanden.

bron: Belga