Parket-generaal bevestigt inverdenkingstelling Joëlle Milquet

Parket-generaal bevestigt inverdenkingstelling Joëlle Milquet

Het Brusselse parket-generaal bevestigt dat Joëlle Milquet, die haar mandaat als minister voor Leerplichtonderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel ter beschikking stelt, in verdenking is gesteld voor belangenvermenging. Op vraag van de raadsheer-onderzoeksrechter die het onderzoek naar de voormalige minister voert, wordt er geen verdere commentaar gegeven, meldt woordvoerster Anja Bijnens. De inverdenkingstelling van Joëlle Milquet komt er na onderzoek van het gerecht naar mogelijke fictieve jobs op haar kabinet toen ze nog minister van Binnenlandse Zaken was. Daarbij werd nagegaan of de medewerkers in kwestie werden aangeworven met het oog op haar kiescampagne in 2014.

In februari 2014 schreef het tijdschrift Le Vif al dat er vragen rezen bij een reeks nieuwe kabinetsmedewerkers van de minister. Die medewerkers, van voornamelijk allochtone origine, zouden mogelijk in dienst genomen zijn om de campagne van de cdH-frontvrouw in Brussel te voeren. Volgens Le Vif kregen de nieuwe medewerkers als opdracht om zoveel mogelijk evenementen te vinden of te organiseren waarop de uittredende minister van Binnenlandse Zaken mogelijk potentiële kiezers uit Brusselse gemeenten zoals Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek of Brussel Hoofdstad zou kunnen ontmoeten. Het tijdschrift publiceerde ook kopieën van zogenaamde “functieprofielen” waarin de taken van de nieuwe medewerkers in de voorbereiding van de campagne omschreven werden.In juni 2014 opende het parket-generaal een onderzoek naar die medewerkers. Een jaar later vonden huiszoekingen plaats op het kabinet-Milquet. De minister van Leerplichtonderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, zeg maar de Franse gemeenschap, stelde indertijd dat het onderzoek gebaseerd was op ongefundeerde insinuaties, die van in het begin werden weerlegd en op basis van één enkel persartikel.

bron: Belga