Milquet stapt op na aanhoudende druk en inverdenkingstelling

Milquet stapt op na aanhoudende druk en inverdenkingstelling

De inverdenkingstelling van Joëlle Milquet komt er na onderzoek van het gerecht naar mogelijke fictieve jobs op haar kabinet toen ze nog minister van Binnenlandse Zaken was. Daarbij werd nagegaan of de medewerkers in kwestie werden aangeworven met het oog op haar kiescampagne in 2014. In februari 2014 schreef het tijdschrift Le Vif al dat er vragen rezen bij een reeks nieuwe kabinetsmedewerkers van de minister. Die medewerkers, van voornamelijk allochtone origine, zouden mogelijk in dienst genomen zijn om de campagne van de cdH-frontvrouw in Brussel te voeren.

Volgens Le Vif kregen de nieuwe medewerkers als opdracht om zoveel mogelijk evenementen te vinden of te organiseren waarop de uittredende minister van Binnenlandse Zaken mogelijk potentiële kiezers uit Brusselse gemeenten zoals Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek of Brussel Hoofdstad zou kunnen ontmoeten. Het tijdschrift publiceerde ook kopieën van zogenaamde “functieprofielen” waarin de taken van de nieuwe medewerkers in de voorbereiding van de campagne omschreven werden.In juni 2014 opende het parket-generaal een onderzoek naar die medewerkers. Een jaar later vonden huiszoekingen plaats op het kabinet-Milquet. De minister van Leerplichtonderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, zeg maar de Franse gemeenschap, stelde indertijd dat het onderzoek gebaseerd was op ongefundeerde insinuaties, die van in het begin werden weerlegd en op basis van één enkel persartikel.

In februari werd Milquet verhoord door het gerecht. Volgens haar advocaat werd ze toen niet in verdenking gesteld. “Joëlle Milquet werd niet in verdenking gesteld na dit verhoor, waarop ze al anderhalf jaar aandrong om de aantijgingen van het tijdschrift Le Vif te ontkrachten”, luidde het toen bij monde van meester Adrien Masset. “Het verhoor is heel sereen verlopen en de minister heeft punt per punt haar versie van de feiten kunnen geven, die alle tenlasteleggingen tegenspreekt. We betreuren nog maar eens de interne lekken naar Le Vif, die duidelijk wijzen op een intentie om schade toe te brengen.”

Vanmorgen organiseerde Milquet zelf een persconferentie waarop ze aankondigde dat ze in verdenking werd gesteld. De inverdenkingstelling is gebaseerd op artikel 245 van het Strafwetboek, dat illegale belangenvermenging strafbaar stelt. Als gevolg daarvan heeft ze haar mandaat als minister ter beschikking gesteld.

bron: Belga