“Stop met liegen en trek de maatregel in”

Stop met liegen en trek de maatregel in

“Wanneer De Wever zegt dat de pensioenen niet omlaag gaan, is hij ofwel slecht geïnformeerd ofwel liegt hij”, zo reageert sp.a-voorzitter John Crombez bij Belga. “Als hij zegt dat hij niet wil raken aan de hoogte van de pensioenen, moet hij stoppen met liegen en de maatregel intrekken”, aldus Crombez. De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren. Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren.

De onderwijsvakbonden waarschuwen voor de impact van de maatregel op de onderwijspensioenen. Zo berekende de liberale vakbond VSOA Onderwijs van een daling van de onderwijspensioenen met 18 procent. “Het wordt dus effectief langer werken voor minder centen en daarmee wordt de loopbaan van zowel de ambtenaar als de leerkracht opnieuw zwaar getorpedeerd”, zegt Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA Onderwijs.N-VA-voorzitter Bart De Wever is het niet eens met de kritiek van de vakbonden. “Het is niet zo dat de pensioenen zullen verminderen, mensen zullen langer moeten werken voor hun pensioen”, zo zei hij zondag in het VTM NIEUWS.

Maar dat klopt niet, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. “Men gaat zowel de mensen langer laten werken, kleuterleidsters tot 7 jaar langer, voor hetzelfde pensioen als de pensioenen verlagen. Ofwel is De Wever slecht geïnformeerd ofwel liegt hij”, aldus Crombez, die ook spreekt van een verlaging van 18 tot 20 procent. “Dus als men zegt dat men niet raakt aan de hoogte van de pensioenen, moet men stoppen met liegen en de maatregel intrekken”, aldus Crombez.

bron: Belga