“Pensioenen zullen niet verminderen, wel langer moeten werken voor pensioen”

Pensioenen zullen niet verminderen, wel langer moeten werken voor pensioen

N-VA-voorzitter Bart De Wever is het niet eens met de kritiek van de vakbonden op de harmonisering van de ambtenarenpensioenen. “Het is niet zo dat de pensioenen zullen verminderen, mensen zullen langer moeten werken voor hun pensioen”, zo zei De Wever zondag in het VTM NIEUWS. De Wever erkent wel dat de budgettaire oefening de komende jaren nog zwaar zal zijn. Nu was een inspanning van 2,2 miljard euro nodig. “Volgende keer zal het meer dan 3 miljard euro zijn. We zullen de uitgaven verder moeten verminderen”, aldus De Wever. De federale regering besliste in het kader van de begrotingscontrole onder meer om de ambtenarenpensioenen te harmoniseren en de 38-urenweek te vervangen door een systeem van geannualiseerde arbeidstijd met ruimte voor weken met meer of minder uren. De vakbonden schoten de plannen zaterdag meteen af.

N-VA-voorzitter Bart De Wever verdedigt de beslissingen. “De afgesproken pensioenhervorming is niet min. Een ambtenaar werkt gemiddeld 37 jaar voor zijn pensioen, in de privé is dat 42 jaar”, aldus De Wever. Volgens hem is het de bedoeling geleidelijk een aantal “voordeelstatuten” van het overheidspersoneel af te bouwen. Maar het klopt volgens De Wever niet dat de ambtenarenpensioenen zullen verminderen. “Maar men zal wel wat langer moeten werken voor zijn pensioen”, klinkt het.Net als premier Michel benadrukt De Wever het belang van de structurele hervormingen op het vlak van pensioenen en arbeidsmarkt. Bedoeling is dat het positieve effect van die maatregelen de komende jaren zal groeien. Dat zal ook nodig zijn, want ook de komende jaren zal een aanzienlijke inspanning nodig zijn om de begroting op koers te houden. Zo zal er volgens De Wever bij de volgende begrotingen (2017-2018) “meer dan 3 miljard euro” moeten gezocht worden. “Wat ons betreft door de uitgaven te verminderen”.

De Wever gaf in de VTM-studio ook een uitdrukkelijke pluim aan de veiligheidsdiensten. Hij wijst op de rol die de militairen hebben gespeeld op de dag van de aanslagen van 22 maart. Volgens De Wever hebben die militairen die op de luchthaven en in de metro aanwezig waren de aanslagen niet voorkomen, maar hebben ze wel snel tientallen knelverbanden aangebracht en hebben ze op die manier levens gered. “Ik hoop dat het politieke debat over het nut van de para’s dan ook stilvalt”, aldus De Wever.

bron: Belga