VBO tevreden met begroting, “uitvoeringsmodaliteiten roepen wel vragen op”

VBO tevreden met begroting

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert voorzichtig positief op de begrotingscontrole. Het VBO is tevreden over een aantal voorgestelde structurele hervormingen (bijvoorbeeld de flexibilisering van de arbeidsmarkt), maar stelt zich wel nog vragen bij de modaliteiten. “Zo mogen goedbedoelde doorbraken inzake bv. arbeidsflexibiliteit niet uitgehold worden door complexe en langdradige invoeringsprocedures, waarbij ondernemingen uiteindelijk verstoken blijven van de instrumenten die ze broodnodig hebben. Daarom is er dringend overleg met de regering nodig”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. Het VBO is naar eigen zeggen tevreden dat de regering “de ambitie blijft behouden om de begroting op orde te stellen”. Toch had de werkgeversorganisatie verwacht dat er wat meer zou ingezet geweest zijn op grotere efficiëntiewinsten in het overheidsapparaat.

Voor een volledige analyse is het nog te vroeg. Het VBO wil eerst alle maatregelen nauwkeurig onder de ondernemersloep leggen. Maar de organisatie is wel tevreden dat de regering werk wil maken van hervormingen op de langere termijn, met name op het vlak van de arbeidsmarkt en de vennootschapsbelasting. “De regering wenst hieraan ingrijpend te werken. Het VBO steunt deze ambitie voor de volle 100 procent”, klinkt het.Toch roepen enkele uitvoeringsmodaliteiten vraagtekens op. Timmermans: “Zoals vaak zit het venijn in de staart. Nadere toelichting van de regering zal moeten toelaten om correct te beoordelen of we met een mooie gereedschapskist te maken hebben met of zonder gereedschap erin”. Timmermans verwijst naar de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting. “Volgens geruchten zou deze beperkt blijven tot een beperkt aantal vennootschappen”.

Timmermans geeft nog een ander voorbeeld: “Zo zou er – eindelijk – belangrijke vooruitgang kunnen geboekt worden inzake flexibiliteit. Voorstellen inzake bv. overuren, automatische annualisering van de arbeidsduur, verruiming van de mogelijkheden inzake nachtarbeid, enz. zijn zeker positief. Maar de procedures en voorwaarden die hieraan verbonden zijn, kunnen deze op het terrein compleet uithollen of tot een lege doos maken”.

bron: Belga