Federale begroting – “Enorm teleurgesteld”

De liberale vakbond ACLVB reageert “enorm teleurgesteld” op de federale begrotingscontrole. De vakbond spreekt van “onrechtvaardig haastwerk”. “De regering Michel legt schaamteloos opnieuw de lasten bij werknemers en sociaal verzekerden. Na een sterk groeiende ontevredenheid over de sociale onrechtvaardigheid door een mislukte tax shift en een Belgische betrokkenheid bij de PanamaPapers, zou men verwachten dat een regering toch wel enigszins ook andere paden zou bewandelen”, staat te lezen in een persbericht. De liberale vakbond is onder meer teleurgesteld op het vlak van fiscaliteit. “Zo wil de regering Michel een schamele 65 miljoen euro halen uit offshore constructies, terwijl accijnzen op diesel en tabak, 150 miljoen euro moeten opleveren. Opnieuw wordt er met geen woord gerept over eerlijke fiscaliteit”.
Ook de geplande flexibilisering van de arbeidsmarkt krijgt geen applaus bij het ACLVB. “De afschaffing van de 38-uren week, zonder voorafgaand overleg met de sociale partners, is onaanvaardbaar. Voor veel sectoren betekent dit dat men thuis zit in de herfst en de winter. De regering zadelt de arbeidsmarkt op met een half jaar van uitgeperste citroenen en een half jaar van depressieve citroenen”.
En net als de andere vakbonden is ook het ACLVB niet te spreken over de plannen met de ambtenarenpensioenen. De vakbond spreekt van “afbraakpolitiek”.

bron: Belga