Mensen die anderen op taalfouten wijzen, zijn minder vriendelijk

Taalpuristen opgelet! Onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijke link tussen taal en persoonlijkheid bestaat. Mensen die voortdurend de taalfouten van anderen verbeteren, worden als minder vriendelijk ervaren.

De Universiteit van Michigan heeft een onderzoek uitgevoerd bij 83 proefpersonen die e-mails moesten lezen van potentiële huisgenoten. In de berichten stonden zowel tikfouten (meste in plaats van meeste) als grammaticafouten (lijden in plaats van leiden). Vervolgens moesten de proefpersonen de schrijvers van de e-mails beoordelen op kenmerken als intelligentie en vriendelijkheid. Uit de resultaten blijkt dat mensen een tikfout minder erg vinden dan een grammaticale. Taalfouten worden namelijk beschouwd als een afspiegeling van andere mogelijke problemen. Een tikfout wordt vaker gepercipieerd als een fout die gemaakt wordt door verstrooidheid of door te snel te willen zijn.Daarnaast moesten de respondenten een persoonlijheidstest invullen, die nagaat hoe de proefpersonen scoren op karaktereigenschappen als openheid, vriendelijkheid, extraversie/introversie, neuroticisme en nauwgezetheid. Ook dienden ze hun leeftijd, achtergrond en houding ten opzichte van taal aan te geven.

De personen die volgens de persoonlijkheidstest meer nauwgezet maar geslotener waren, waren beduidend gevoeliger voor tikfouten. Personen die als minder vriendelijk werden ervaren, ergerden zich meer aan grammaticale fouten. De onderzoekers wijten deze bevinding aan het feit dat minder vriendelijke mensen minder tolerant zijn wanneer iets afwijkt van wat als normaal wordt beschouwd. Taalpuristen zijn vaak ook introvert, terwijl extraverte mensen doorgaan geen probleem hebben met taalfouten of slechte grammatica.

Foto Pixabay