“Aantal tijgers verdubbelt tegen 2022”

Enkele jaren geleden waarschuwden biologen dat de tijger met uitsterven bedreigd was, maar nu blijkt dat ze het mis hadden. Meer nog, de tijgerpopulatie zal de komende jaren zelfs groeien.

Een eeuw geleden leefden er nog 100.000 tijders in het wild. Door stroperij en een steeds kleiner wordend leefgebied verdwenen er steeds meer van deze katachtige. Experts zagen het somber in en vreesden dat de soort tegen 2022 helemaal verdwenen zou zijn. Gelukkig hebben ze een verkeerde inschatting gemaakt.Uit een studie in Science Advances blijkt nu dat het verlies aan habitat minder ernstig is dan eerder gedacht. Als dat zo blijft zou het goed kunnen dat het aantal tijgers zal stijgen en zelfs verdubbelen.

Vooral India en Nepal hebben heel wat inspanningen gedaan om het tij te keren. In Nepal nam het aantal tijgers met 31% toe, in India met 61%. “Toen we deze studie deden dachten we dat we veel meer afname van bebost gebied zouden constateren, omdat in deze gebieden zich de snelst groeiende economieën van de wereld bevinden”, vertelt Anup Joshi, hoofdauteur van het onderzoek, aan Fox News. Dat bleek niet zo te zijn. “Alles was behoorlijk intact. Dat komt omdat de mensen daar het leefgebied van de tijgers goed beschermen.”