UCL-professor Paul Nihoul benoemd tot rechter bij Gerecht Europese Unie

UCL-rechtenprofessor Paul Nihoul is officieel benoemd tot rechter bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg. Hij treedt op 1 september in functie voor mandaat van zes jaar, dat hernieuwbaar is. Nihoul zal zich samen met de andere rechters, minstens een per EU-lidstaat, buigen over beroepen die worden ingediend door de lidstaten, personen of bedrijven in verband met de manier waarop het Europees recht wordt toegepast.
De Belgische overheid had Nihoul in oktober 2015 als kandidaat-rechter voorgedragen, en die kandidatuur werd na zes maanden goedgekeurd door experts die werden aangeduid door de Europese instanties.
Nihoul is hoogleraar in het vakgebied Europees recht aan de Université catholique de Louvain (UCL). Daarnaast was hij tot september 2015 voorzitter van het Institut de recherche en sciences juridiques van de UCL en oefent hij andere academische mandaten uit. Hij schreef daarenboven tal van juridische publicaties in internationale en Belgische tijdschriften. Verder is hij lid van verschillende verenigingen die verband houden met het Europees recht.

bron: Belga