ICCT: “Uniforme nationale strategie tegen fenomeen Syriëstrijders ontbreekt in België”

ICCT: "Uniforme nationale strategie tegen fenomeen Syriëstrijders ontbreekt in België"

Hoewel België veel plannen en documenten heeft ontwikkeld, ontbreekt het land een uniforme nationale strategie tegen het fenomeen van Syriëstrijders. Dat is een van de vaststellingen van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme (ICCT) in Den Haag in een rapport over Syriëstrijders in de Europese Unie. Het rapport, dat er kwam op vraag van het Nederlandse EU-voorzitterschap, roept de lidstaten nochtans op een omvattende strategie te ontwikkelen. Het ICCT verzamelde informatie bij de verschillende EU-lidstaten over Syriëstrijders en de respons van het beleid op het fenomeen. Ze vulde die aan met open data en informatie van experten. Negen landen, waaronder België, werden uitvoeriger onderzocht.
Na onderzoek van het beleid in de verschillende lidstaten adviseert het ICCT hen om omvattende strategieën te ontwikkelen, inclusief preventieprogramma’s, tenminste als dat nog niet gebeurd zou zijn. In dat licht lijken de vaststellingen van het ICCT over maatregelen tegen het fenomeen van Syriëstrijders in ons land opmerkelijk. “België heeft veel plannen en documenten ontwikkeld, die een groot aantal betrokkenen bij het contraterrorismebeleid bestrijken, maar het ontbreekt het land aan een uniforme nationale strategie.”

Als verklaring wordt verwezen naar het feit dat het Belgische contraterrorismebeleid het resultaat is van verschillende inlichtingen- en veiligheidsdiensten, toezichtcomités, agentschappen en ondersteunende diensten. Ook het complexe, drietalige federale systeem zou een rol kunnen spelen, klinkt het.
In totaal schatten de onderzoekers het aantal buitenlandse strijders in de EU op 3.922 à 4.294 in oktober 2015, waarvan 420 à 516 uit België. Gemiddeld 30 procent keerde terug.bron: Belga