Persoon met handicap moeten recht hebben geen beroep te doen op familie of vrienden

Persoon met handicap moeten recht hebben geen beroep te doen op familie of vrienden

De Vereniging Personen met een handicap (VFG) staat achter de invoering van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Maar als de overheid echt tot een vraaggestuurde zorg wil komen, zal ze “nog een tandje moeten bijsteken”, klinkt het in een persbericht. De werkelijke ondersteuningsnood moet daarbij de meetlat zijn, ook voor mensen die kunnen rekenen op een netwerk aan vrienden en familie. Met andere woorden: mensen met een handicap moeten het recht hebben geen beroep te doen op familie of vrienden, luidt de redenering. Vanaf morgen zullen meerderjarigen met een handicap een aanvraag kunnen doen voor een persoonsvolgend budget (PVB). Dat PVB is een soort ‘rugzakje’ waarmee de persoon met een handicap veel meer zelf zijn ondersteuning kan aansturen. Vanaf september zullen de eerste ‘rugzakjes’ ook effectief toegekend worden. Het gaat om een belangrijke horde in de grote omschakeling in de manier waarop personen met een handicap in de toekomst ondersteund zullen worden.

De vereniging VFG staat achter de filosofie van de hervorming. “We zijn blij dat er na jaren lobbywerk eindelijk werk wordt gemaakt van een ondersteuning op vraag en op maat van de persoon van de persoon met een handicap. We kunnen de invoering van persoonsvolgende financiering dus alleen maar toejuichen”, klinkt het.

En toch is er volgens de vereniging nog werk aan de winkel om tot “échte vraaggestuurde ondersteuning” te komen. Het budget zou daarvoor volledig moeten bepaald worden op basis van de werkelijke ondersteuningsnood van de persoon met een handicap. Los dus ook van het netwerk waar de zorgvrager op kan terugvallen. “Het kunnen terugvallen op vrienden, familie en vrijwilligers mag niet als evident aanzien worden of als een reden om geen ondersteuningsbudget te krijgen”, klinkt het.

De VFG vraagt daarom dat de overheid blijft investeren zodat “alle personen met een handicap een budget krijgen op basis van hun werkelijke ondersteuningsnood zodat ze niet afhankelijk van vrienden, familie en vrijwilligers moeten zijn”.

bron: Belga