Naar één sportfederatie per sporttak

Naar één sportfederatie per sporttak

De Vlaamse regering heeft vrijdag definitief het federatiedecreet goedgekeurd, het decreet dat de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties regelt. Er komt een grondige herschikking van de structuren. Bedoeling is te evolueren naar één sportfederatie per sporttak. Verder zal er bij de subsidiëring niet alleen gekeken worden naar het ledenaantal (kwantiteit), maar ook naar de kwaliteit. Dat zegt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. Op internationaal vlak aanvaardt men maar één sportfederatie per sporttak. Maar in Vlaanderen bestaan er 63 gesubsidieerde sportfederaties voor 38 gesubsidieerde sporttakken. Voor sommige sporten bestonden er zelfs tot 15 verschillende federaties.
Minister Muyters wil daarom grondig met de bezem door de structuren gaan. In de toekomst zal er per sporttak slechts één unisportfederatie gesubsidieerd worden. Die unisportfederaties moeten een totaalaanbod aanbieden gaande van jong tot oud en van amateur tot topsporter.
Daarnaast zullen ook zogenaamde ‘multisportfederaties’ met minstens 10.000 leden op subsidies kunnen rekenen. Het gaat om federaties met minstens vijf verschillende sporttakken met minimum 1.000 leden per sporttak. De federaties organiseren recreatieve sportbeoefening of recreatieve competities voor hun leden.
Bedoeling is ook dat de subsidies niet langer enkel zullen verdeeld worden op basis van het aantal leden en personeel. Er zal ook gekeken worden naar drie kwaliteitsprincipes: het draagvlak van de sportfederatie, de kwaliteit van het aanbod en goed bestuur.

bron: Belga