Vlaamse regering vergadert al uren over begroting

Vlaamse regering vergadert al uren over begroting

De Vlaamse regering vergadert vrijdag, na het afronden van de laatste ministerraad voor het paasreces, al uren over de begrotingscontrole 2016. Mogelijk gaan de Vlaamse ministers de nacht in om een akkoord te vinden. Er was onder meer discussie over de precieze omvang van de besparingen die nodig zouden zijn om de begroting op koers te houden. De regering had vooraf een tekort vooropgesteld van 172 miljoen euro, om nadien in 2017 opnieuw aan te knopen met een evenwicht. Minister-president Geert Bourgeois liet eerder al verstaan dat die ambitie behouden bleef.

bron: Belga