Waalse regering staat ter beschikking

De Waalse regering staat ter beschikking van de federale autoriteiten voor alle nuttige hulp. Dat verklaarde Waals minister-president Paul Magnette. Hij roept alle ambtenaren en alle burgers die dat kunnen op om bloed te geven. “In naam van Wallonië wil ik getuigen van onze solidariteit met de slachtoffers en hun familie, en van onze steun aan het personeel van de hulp- en veiligheidsdiensten”, zei Magnette.
Het Waals regionaal crisiscentrum staat in permanent contact met het federale crisiscentrum en de provinciegouverneurs, en volgt de toestand van heel dichtbij op. De regionale luchthavens staan klaar om vluchten naar Zaventem op te vangen en de opvang van reizigers wordt ook voorbereid, lichtte de ministter-president nog toe.
Als gevolg van het optrekken van het dreigingsniveau tot 4 dienen alle grote evenementen en manifestaties waarop veel volk aanwezig is afgelast te worden, luidt het nog.

bron: Belga