Thyssen en Tommelein oneens over inning RSZ-bijdragen gedetacheerd personeel

Europees Commissaris Marianne Thyssen blijft erbij dat het innen van de RSZ voor gedetacheerde werknemers in het land waar ze aan de slag gaan, geen goed idee is. Dat zou immers een administratieve nachtmerrie zijn. Staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Bart Tommelein is het daarmee oneens. De inning in het werkland is voor hem de enige manier om zeker te zijn dat gedetacheerde werknemers hun sociale zekerheid betalen. Het Benelux-parlement, de Noordse Raad en de Baltische Assemblee ondertekenden vandaag in het Vlaams parlement een intentieverklaring over de aanpak van sociale dumping en detacheringsfraude. In de loop van de namiddag vindt een politiek debat plaats, voorafgegaan door toespraken van onder meer Europees Commissaris Thyssen en staatssecretaris Tommelein.

Thyssen lanceerde onlangs haar voorstel om de Europese regels rond gedetacheerde werknemers te moderniseren. Het gaat om personeel dat door zijn bedrijf tijdelijk naar het buitenland wordt gestuurd om er te gaan werken. Volgens Tommelein mag de eurocommissaris nog verder gaan. Zo blijft de Open Vld’er voorstander van de inning van de sociale zekerheid in het werkland om die nadien door te storten naar het land van herkomst. Of van een databank waarin voor elke gedetacheerde, de geïnde bijdragen bekend worden gemaakt aan de inspectiediensten van de andere lidstaten.

“Willen we echt dat een loodgieter uit Maastricht die voor vier maanden op een werf in Luik werkt, zich eerst moet aansluiten bij een Belgische sociale zekerheidskas?”, stelde Thyssen. “Willen we dat de Nederlandse diensten voor elke Pool of Roemeen die voor enkele maanden in Nederland komt werken, sociale bijdragen moeten innen bij de werkgever in Polen of Roemenië, om die daarna door te storten aan de sociale zekerheidsinstanties in Polen of Roemenië? En hoe zal die Nederlandse administratie zich ervan verzekeren de juiste bedragen te innen?”

De commissaris merkte op dat de meeste detacheringen gebeuren tussen buurlanden, met gelijkaardige sociale bijdragen en even effectieve inningssystemen. “Waarom zouden we dan al die administratieve rompslomp creëren? Dat gaat lijnrecht in tegen ons doel van administratieve vereenvoudiging en een efficiënte interne markt.”

Tommelein, die even later het woord kreeg, blijft bij zijn standpunt. “De oorspronglanden moeten beseffen dat er beter gecontroleerd moet kunnen worden, zoniet zal het principe van detachering zelf steeds meer op de helling komen te staan. En dit zou niet goed zijn voor de economische ontwikkeling van Europa, zowel in Oost- als West-Europa.”

bron: Belga