Akkoord over verdeling 20 miljoen euro voor lokale besturen inzake vluchtelingencrisis

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de verdeling van de 20 miljoen euro ter ondersteuning van de lokale besturen in het kader van de vluchtelingencrisis. Bij de verdeling komt er een ondergrens. Zo komen enkel gemeenten met een instroom van minstens 10 erkende vluchtelingen in aanmerking. Bij de verdeling zelf zal vooral rekening gehouden worden met de omvang van de instroom. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) bekendgemaakt. Om lokale besturen te ondersteunen in het opvangen en begeleiden van erkende vluchtelingen heeft de Vlaamse regering 20 miljoen euro voorzien. Er is de afgelopen weken druk bekeken en gediscussieerd hoe die middelen best kunnen verdeeld worden. Er is nu afgesproken dat de middelen zullen verdeeld worden in twee schijven. Een eerste schijf van 10 miljoen euro wordt toegekend voor de periode van november 2015 tot en met mei 2016 (uitbetaling juli 2016). De tweede schijf voor de periode van april 2016 tot oktober 2016 (uitbetaling december 2016).

Om de middelen niet hopeloos te versnipperen, komt er ook een ondergrens. Er moeten minstens 10 erkende vluchtelingen in een gemeente instromen om in aanmerking te komen voor subsidies. Minister Homans: “De middelen moeten immers gaan naar die steden en gemeenten die het meest geconfronteerd worden met de vluchtelingencrisis. Het heeft geen nut om middelen te voorzien voor gemeenten en steden die amper met een instroom geconfronteerd worden”.

Bij de concrete verdeling zal de factor ‘instroom’ het zwaarst doorwegen met 70 procent. “Daarnaast telt ook voor 20 procent het aantal derdelanders (komende van buiten de Europese Unie) op het grondgebied van het lokale bestuur mee. En als derde criterium gelden de sociale maatstaven uit het Vlaams Gemeentefonds mee voor 10 procent”, aldus N-VA-minister Homans.

Hoe de steden en gemeenten de middelen besteden, mogen ze zelf bepalen, bijvoorbeeld via woonbegeleiding, gezinsondersteuning, medische begeleiding,…

bron: Belga